© Slawomir Mscisz 2018

Foto: Iwona Lompart

2. Februar 2019 -  Jurymitglied des Marimba- und Percussionwettbewerbs in Kecskemet  - Ungarn

Upcoming Events

4..- 5. März Lodz / Plonad

„Tendencje rozwojowe marimby i jej indywidualnosc“ /PL

Zawartosc programowa wykladu:

- indywidualnosc instrumentu w kontekscie pozostalych instrumentow, rowniez perkusyjnych

- techniki wykonawcze w oparciu o stylistyke repertuaru

- dolna  okrawa jako synomin tozsamosci instrumentalnej

- estetyka dzwieku w oparciu o klasyczne walory dzwiekowe

- tendencja do standaryzacji jakosci dzwieku

- przyklady muzyczne

26. - 28. April 2018 Nürnberg/ Deutschland